خواجــــه پیشی

پیرو طرح عقیم‌سازی گربه‌های تهرانی


بیـــا تـــو بنــدر . کــــام

بلا دور از جنابت خواجــــه پیشی!
شنیدم بعــــد از این بابا نمی‌شی!

گرفتند و شمــــــا را اختــه کردند 
دکان عـــــــاشقی را تخته کردند

چه پیش آمد تو را یکباره پیشی!؟ 
چه می گویم چه پیشی و چه پیشی؟!

تو بودی فتحعلی شاه و به ناچار 
شدی آغـــــــــــــا محمّدخان قاجار!

بمیـرم از برای آن سبیلــــــــــــت 
برای جسم و جـــــان زخم و زیلت

نشو غمگین فدای اخم و تخمت 
اگر اخته نمودندت به... هر حال!

لبت زین اختگـــــی پرخنده باشد 
که خود"پیش" آمدی فرخنده باشد

چرا نفرین و اینســــان گریه زاری 
دعایی کـــــــــن به جان شهرداری

همان بهتر در این عصـــــر گرانی 
مجـــرد باشی و تنهـــــــا بمانی

چو شد از سر غم اهل و عیالت 
شوی فارغ ز غصّه، خوش به حالت

زمانی که شدی عاری ز مردی 
ز بند مشکلات آزاد گــــــــــردی 

غم نــــــــــــــان و معــاش خانواده 
توقّعهــــــــای یـــــــــــــــار پرافاده

ز عشق دلبری نـــاز و سه ساله(1) 
اضافـــه کــــــــار در سطــــــــل زباله

"فدایت گردم" و آی لاو یــــو"ها 
ســـــــــــر دیوار، انواع میــــــــوها!

برای حفـظ او بـــــــا صــــد فلاکت 
جدل بــا گربه‌هــــــــای بی‌نزاکت 

برای شـــــــام فرزندان بیمــــــار 
بسی سگ‌دو زدن در کــوی و بازار

اگــــــــــــر پایش بیفتد گاه دزدی 
نه رسمی همچو ماها؛ روزمزدی!

میان بچه هــــــــای تخس و پر رو 
به دام افتادن و خوردن ز هرســـو!

فرود سنگ روی پـــــــــــــا و کله 
کتک خوردن ز قصــــــــاب محله

مگر یابی ز جـــــــایی استخوانی 
سر سفـــــــــره گذاری تکّه نانی...

*

از آنســـــــو در غم مردی نزن زار 
که دنیــا گشته از این جنس بیزار

ز مردان بر نمی خیزد بخـــــــاری 
که افکندند مردی را به خـــــواری

زمانه پر ز نامردی است پیشی! 
که از مـردی سبیلی ماند و ریشی

رها از آنچـــــه می دانیم و دانی 
برو لذت ببــــــــر از زندگـــــــانی! 


..............................
(1). در ادبیات گربه‌ها، معادل معشوق 14ساله‌ی ماست!


!! نوشته شده توسط محمدرضا | ۱:۱٧ ‎ب.ظ | ۱۳۸۸/٥/٢٢ نظرات ()